สินค้า & บริการ

การดำเนินงาน

ทีมงานจัมโบ้ทัวร์ของเราทุกคน  มุ่งสร้างและพัฒนามูลค่าในการให้บริการทุกๆการเดินทางและการท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน

สื่อและการส่งเสริมการขาย
(สำนักงานใหญ่)

แผนกขาเข้า
(Inbound Division)

ฝ่ายขาย
(Sales Division)

ฝ่ายขายสินค้านำเข้าและร้านอาหาร
(Import&Restaurant)

PARTNER

คู่ค้าที่สำคัญของเรา(สายการบิน&เรือสำราญ)