Greeting

คำทักทายจากท่านประธาน

ผมรักการท่องเที่ยว!!
การท่องเที่ยวช่วยเติมเต็มชีวิตผมให้สมบูรณ์

   จัมโบ้ทัวร์มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจตามแนวโน้มตลาดและความต้องการของลูกค้า จากโอกินาว่าครอบคลุมไปยังทั่วทุกมุมโลก ภายใต้ปรัชญาองค์กรที่เรียบง่ายนี้

     ตามที่ท่านทราบว่าเรามีที่ตั้งอยู่ที่โอกินาว่า  ทีที่มีทะเลแห่งความภาคภูมิใจระดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายที่พบได้เฉพาะในภูมิอากาศกึ่งเขตร้อน

          ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของทุกๆปี โอกินาว่าจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมาย นำโดยประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โอกินาว่าก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จักสำหรับชาวต่างชาติมากนัก

           ด้วยคติประจําใจที่ว่า “沖縄から世界ペ”หรือ “โอกินาว่าสู่ทั่วโลก” เราจึงความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอทัวร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยุโรปและเอเชียโดยคำนึงถึงหัวใจสำคัญของทัวร์แก่ลูกค้าในโอกินาว่า ทั้งนี้เรายังพร้อมต้อนรับลูกค้าต่างชาติที่มาเยือนโอกินาว่าทุกท่านด้วยทัวร์ที่มากมายและหลากหลาย

          ผมมักจะออกเดินทางเพื่อสำรวจสถานท่องเที่ยวต่างๆที่มีชื่อเสียงของประเทศทั่วโลกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นๆ  โดยไม่ใช่เป็นการเที่ยวชมโบราณสถาน แต่เป็นการไปสัมผัสวัฒนธรรมอาหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อ  คัดสรรและนำเสนอการเดินทางที่ดีจริงๆเท่านั้น

           ตัวอย่างเช่น การเดินและกินอาหารร้านแผงลอยที่มีเฉพาะคนท้องถิ่นเท่านั้นที่ประเทศไทย และเยี่ยมชมบ้านส่วนตัวของคนท้องถิ่นและดูเด็กๆใช้อวนในการจับปลาในประเทศกัมพูชา

          นอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการเผยแพร่ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมบูรณ์ทีมีของโอกินาว่าให้ไกลออกไปสู่สายตาชาวโลกผ่านธุรกิจทีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โดยเริ่มก่อตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศกัมพูชาเพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเทศสมาชิกลุ่มอาเซียน(ASEAN)  และคิดว่าในอนาคตเด็กๆ เหล่านี้จะสามารถเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างโอกินาว่าได้ 

บริษัท จัมโบ้ทัวร์ จำกัด

ผู้บริหารสูงสุด
นายโชกิ ทานิมูระ  

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561                                       รางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าด้านการท่องเที่ยวประจำจังหวัดโอกินาว่า

27 สิงหาคม พ.ศ.2561
ประกาศนียบัตรเอกอัครราชทูตการท่องเที่ยว        หมู่บ้านคิตะไดโต

CORPORATE PHILOSOPHY

ปรัชญาองค์กร

“ส่งมอบความสนุกและประทับใจอย่างแท้จริงให้กับทุกๆคน ด้วยใจที่รักการท่องเที่ยว” เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งต่อความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ผ่านการให้บริการและการเดินทาง ควบคู่กับไปกับการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

一 ให้บริการทั้งหมดที่สนุกและประทับใจด้วยความมั่นคงปลอดภัย
一 จะส่งต่อประสบการณ์ความประทับใจของเราทุกๆคนสู่ลูกค้าทุกท่าน
一 เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันของลูกค้า บริษัท และพนักงาน
一 ไม่ลืมที่จะพยายามทำสิ่งที่ควรทำให้ได้อย่างที่ควรเป็นอยู่เสมอ
一 มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถเปลี่ยนการตะหนักรับรู้ของผู้คนได้

COMPANY PRECEPT

คำขวัญ