โครงการสร้างโรงเรียนจัมโบ้ทัวร์ยูอิมารุ (Jumbo Tours' Yuimaaru School Project)

เนื่องจากในยุคการปกครองของเขมรแดงภายใต้การนำของพลพต การศึกษาของกัมพูชาถูกทำลายเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี ส่งผลทำให้มีเด็กกัมพูชาจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสนับสนุนบริจาคจากกลุ่มและบุคคลต่างๆ ทำให้มีจำนวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีช่องว่างทางการศึกษาขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ ระหว่างเขตเมืองและชนบท อีกทั้งถึงแม้ว่าจะมีจำนวนการลงทะเบียนทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราการสำเร็จการศึกษาก็ยังคงอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำอยู่ หนึ่งในพื้นที่ชนบทนั้นคือเขตคอกโดน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมดจำนวน 11 แห่ง แต่เนื่องจากในเขตพื้นที่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมให้ศึกษาต่อเหล่านักเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องจบการศึกษาเพียงแค่ระดับประถมศึกษาตอนปลายเท่านั้น เราจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยส่งเสริมและเติมเต็มความฝันในอนาคตของเด็กๆเหล่านี้

ปัจจุบันเราได้สร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 2 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้พวกเด็กๆสามารถศึกษาต่อได้ และภายในระยะเวลา 5 ปีนี้ เรามีความตั้งใจที่จะมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ให้แก่เหล่าเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ เพื่อให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยริวกิว

เราได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างเต็มที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งภายใน 7 ปีนี้ หลังจากได้รับอนุญาตการประกอบการจากประเทศกัมพูชา เราจะจัดฝึกอบรมเพื่อออกใบอนุญาตสำหรับมัคคุเทศก์อิสระ ทั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกำลังที่สำคัญในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโอกินาว่าและกัมพูชา

contribution to society

ทุกก้าวในการมีส่วนร่วมต่อสังคมของจัมโบ้ทัวร์

2548 -

「โรงเรียนระดับประถมศึกษา จัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุระดับประถมศึกษา 1 」สร้างสำเร็จ

●20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
"โรงเรียนประถมศึกษาจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุ"แห่งที่ 1 ตั้งอยู่หมู่บ้านสเปียญตอก ห่างจากถนนแห่งชาติหมายเลข 6 สามเรียบไปประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ. 2548 และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 นำด้วย ลูกค้าที่เข้าร่วมทัวร์จากโอกินาว่าจำนวน 115 ท่าน พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำหมู่บ้านสเปียญตอก ผู้ร่วมบริจาค และชาวบ้านหมู่บ้านสเปียญตอก พร้อมทั้งมอบต้นกล้ามะม่วง เครื่องเล่นสไลด์เดอร์ ลูกบอล และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

2551 -

「โรงเรียนระดับประถมศึกษาจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุ 2 」เปิดดำเนินการ

●วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2551 "โรงเรียนประถมศึกษาจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุ"แห่งที่ 2 ตั้งอยู่หมู่บ้านปมปุโละเปียลิน ห่างจากสามเรียบไปทางเบ็งเมเลียประมาณ 45 กิโลเมตร โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 ถึง มกราคม ปี พ.ศ. 2551 และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2551 นำโดย ลูกค้าที่เข้าร่วมทัวร์ชาร์ตเตอร์ไฟล์ทจากโอกินาว่า และแขกรับเชิญมากมาย นอกจากนี้แล้วเรายังได้รับความร่วมมือจากสถานนีวิทยุกระจายเสียงประจำโอกินาว่า ในการประชาสัมพันธ์และรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นแทนน้ำใจและปรารถณาดีจากชาวโอกินาว่าทุกคน อาทิเช่น สมุด ดินสอ เครื่องเขียน รวมไปถึงชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

2552 -

「โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุ 3 」เปิดดำเนินการ

●วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 "โรงเรียนประถมศึกษาจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุ" แห่งที่ 3 ตั้งอยู่หมู่บ้านโคดโลไว เขตคอปโปโร ผ่านถนนลูกรังใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 นำโดยลูกค้าที่เข้าร่วมทัวร์จากโอกินาว่าจำนวน 170 ท่าน พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำหมู่บ้านคอตรูบายี ผู้ร่วมบริจาค และชาวบ้านหมู่บ้านคอตรูบายี พร้อมทั้งมอบหนังสือภาพและคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยประชาชนชาวจังหวัดโอกินาว่า

2557 -

「โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุ 5 」เปิดดำเนินการ

●วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ตั้งอยู่ติดกับ"โรงเรียนประถมศึกษาจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุ"แห่งที่3 หมู่บ้านคอตรูบายีเขตคอปโปโรโดยได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นำโดยคณะทัวร์จากโอกินาว่าพร้อมทั้งชาวบ้านหมู่บ้านโคดโลไว

2558 -

「บริจาครองเท้าให้กับโรงเรียนจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2558
เที่ยวบินเช่าเหมาลำกัมพูชา(Charter Flight)
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีเราได้จัดกิจกรรมมอบรองเท้าให้กับโรงเรียนจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพที่ดียิ่งๆขึ้น เช่น การร่วมกันทำแกงกระหรี่ กิจกรรมสวมชุดยูกะตะ แข่งกีฬา เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน นำโดยสมาคมเรดเบิร์ด (Red Bird)

2559 -

ซ่อมผนัง/การแข่งขันกีฬาครั้งใหญ่/แนะนำวิธีการแปรงฟัน และมอบรองเท้า ณ โรงเรียนประถมศึกษาจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายุมิมารุ 1

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559
เที่ยวบินเช่าเหมาลำกัมพูชา(Charter Flight)หลังจากที่โรงเรียนจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุระดับประถมศึกษา 1 ได้เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลานานมากกว่า 11 ปี โรงเรียนได้ทรุดโทรมไปตามสภาพเล็กน้อย ดังนั้นเราและนักเรียนจึงได้ร่วมกันซ่อมผนังที่เสื่อมโทรม พร้อมทั้งกิจกรรมพบปะสองนักกีฬาจากเกาะมินามิไดโต ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่แล้ว

2561 -

「โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุ 5」เปิดดำเนินการ

●วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
เราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุ หมู่บ้านโคดโลไว และได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จัมโบ้ทัวร์โอกินาว่ายูอิมารุระระดับ5 อย่างเป็นทางการ ในวันงานได้มีการเต้นระบำโชว์นางฟ้าจากสวรรค์ จากเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและสำนึกในบุญคุณของชาวโอกินาว่า

2549-
2552

นำต้นกล้ามะม่วงจากโอกินาว่าลงดิน

           ต้นมะม่วงที่ได้ทำการปลูกกันร่วมกันกับลูกค้าผู้เดินทางไปกับเรา นักเรียน และชาวบ้าน ตั้งแต่เปิดโรงเรียนประถมศึกษา โอกินาว่ายูอิมารุต้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548 ต้นมะม่วงเหล่านั้นได้เติบโต และให้ผลผลิตอย่างงอกงาม ด้วยความดูแลเอาใจใส่ของนักเหล่านักเรียน ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่าย และนำรายได้มาซื้อสมุด ดินสอ และอุปกรณ์การเรียนแจกจ่ายให้กับเหล่านักเรียนทุกคน     นอกจากนี้แล้วยังได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครในการช่วยพ่นปุ๋ยชีวภาพ EM ที่นำมาจากโอกินาว่าให้กับต้นมะม่วงที่ทำการปลูกไปก่อนหน้านี้ และได้มีการทำปุ๋ยชีวภาพ EM เพื่อใช้สำหรับเพาะปลูกต้นมะม่วงเหล่านั้นต่อไปอีกด้วย

                   

กิจกรรมทันตแพทย์จิตอาสาจากโอกินาว่าสู่โรงเรียนประถมศึกษายูอิมารุ 1 และ 2 

         นับตั้งแต่เปิดโรงเรียนประถมโอกินาว่ายูอิมารุในระหว่างการดำเนินการทัวร์จากโอกินาว่า ก็ได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์จิตอาสา ในการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปากและจัดอบรมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากรวมถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับเหล่าเด็กๆกัมพูชา

โครงการโรงเรียนยูอิมารุ ปี พ.ศ.